Salarisadministratie

Wij verzorgen uw volledige loon- en salarisadministratie, inclusief aan- en afmeldingen bij de specifieke branche-organisaties .

Daarnaast beschikken wij over voldoende kennis voor een goede behandeling van uw loon- en salaris- administratie.

  • Een juist en duidelijk personeelsdossier aan te leggen;
  • Het opmaken cq. opstellen van arbeidscontracten;
  • Het melden bij bedrijfstakfondsen, verzerkeringsmaatschappijen en arbodiensten;
  • Het uitvoeren van branche geldende cao’s;
  • Loonkostenberekeningen;
  • Het verwerking van de salarisstroken;
  • Aanlevering loon journaalposten;
  • Aangifte loonheffingen;
  • Jaarwerk naar de belastingdienst en jaaropgaven voor uw personeel

of naar (085) 8771061
of neem contact met ons op!

Belastingaangifte

Prognoses

MKB

Jaarrekeningen

Fiscale advisering

Salaris administratie

Prognoses

Agrarische sektor

Jaarrekeningen

Agrarische sektor

Belastingaangifte