Privacy verklaring

Privacyverklaring

Administratie & Advies Eibergen

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Administratie & Advies Eibergen (verder te noemen: A&A) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A&A, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan A&A verstrekt. A&A kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom A&A deze gegevens nodig heeft

A&A verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan A&A uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

Bewaartermijn gegevens

A&A bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met derden

A&A verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar A&A. A&A zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging gegevens

A&A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van A&A maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A&A verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

A&A is als volgt te bereiken:

Post-vestigingsadres:                    Nieuwstraat 24, 7151 CE  EIBERGEN

Telefoon:                                          085-8771061

E-mailadres:                                    Op aanvraag

Inschrijvingsnummer KvK:          53292286

of naar (085) 8771061
of neem contact met ons op!

Belastingaangifte

Prognoses

MKB

Jaarrekeningen

Fiscale advisering

Salaris administratie

Prognoses

Agrarische sektor

Jaarrekeningen

Agrarische sektor

Belastingaangifte